Datorkonster, ett inlägg om utbildning inom nätverk

This entry was posted Friday, 25 July, 2014 at 3:56 pm

För mig kommer Konstfack alltid vara högst upp på listan, men vi ska inte stänga ute andra former av utbildning bara för att vi inte begriper oss på den. Här – bilda er!

CCNP – en vidareutbildning inom nätverksteknik

Att ha rätt utbildning blir allt viktigare när konkurrensen på arbetsmarknaden ökar. Många vill idag jobba med teknik och datorer, vilket ställer allt högre krav på att man har en spetskompetens som är eftertraktad. Att ta fram lösningar för nätverk och infrastruktur på företag är ett yrke som blir allt vanligare. Våra interna nätverk blir allt mer komplicerade och stora företag har idag ofta flera anställda inom detta område. Den som vill arbeta som nätverkstekniker behöver ofta ett så kallat CCNP. Detta är ett certifikat som normalt sett är steg två i Ciscos utbildningar. Det första steget är CCNA och ger baskunskaper inom nätverksteknik. För att ta CCNP måste man tidigare ha gått en CCNA-utbildning.

CCNP routing and switching

Det finns flera sätt för att skaffa sig en särskild kompetens när det gäller nätverksteknik. CCNP kan delas upp i flera kategorier beroende på vilket intresse man har. Routing and switching är en av de mest populära underkategorierna och ger fördjupande kunskaper när det gäller routrar och switchar. Dessa enheter används i ett större nätverk för att koppla samman olika nätverk med varandra samt för att underlätta trafikflödet. Man kan erhålla detta certifikat genom att gå en kortare utbildning hos till exempel Fast Lane. Om man inte har CCNA-certifikat så måste man börja med att gå denna utbildning. Det finns inga krav på förkunskaper när det gäller CCNA-certifikat, men det är bra om man känner till ett och annat när det gäller datorer och nätverk för att klara av utbildningen inom den utsatta tiden.

No comments yet.

Leave a comment